ВОЛТМЀТЪР

ВОЛТМЀТЪР, мн. -три, след числ. ‑търа, м. Физ. Уред за измерване на напрежението между две точки на електрическа верига; волтмер. Волтметър за високо напрежение. Електродинамичен волтметър. Живачен волтметър. Индукционен волтметър. Лампов волтметър.

Списък на думите по буква