ВОЛТОСКО̀П

ВОЛТОСКО̀П м. Спец. Комбиниран уред от волтметър и осцилоскоп.

Списък на думите по буква