ВОЛУМОМЀТЪР

ВОЛУМОМЀТЪР, мн. -три, след числ. ‑търа, м. Спец. Волюметър. За да може да се следи и контролира работата на вентилаторните уредби, те трябва да са снабдени с волумометър за измерване на количеството на преминаващия въздух. Хр. Марков и др., ТБ, 147.

— От фр. volume 'обем' + -метър.

Списък на думите по буква