ВО̀ЛФРАМ

ВО̀ЛФРАМ, мн. няма, м. Хим. Химически елемент W — много твърд и тежък метал със светлосив цвят, най-труднотопим от всички метали, употребяван за производство на сплави, направа на жички за електрически крушки, в радиоелектрониката и др. Стоманата и чугунът .. са сплави на желязото с въглерода и други метали — хром, никел, волфрам, кобалт и др. Физ. IX кл, 1958, 74.

— Нем. Wolfram.

Списък на думите по буква