ВОЛФРАМА̀ТИ

ВОЛФРАМА̀ТИ мн., ед. (рядко) волфрама̀т м. Хим. Соли на волфрамовата киселина.

Природни волфрамати. Спец. Група минерали, соли на волфрамовата киселина, най-разпространени от които са волфрамитът и шеелитът.

Списък на думите по буква