ВО̀ЛЧЕ

ВО̀ЛЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от вол. — Две волчета имахме, от наш домазлък бяха, младички, хубави като гълъби. Й. Йовков, ВАХ, 104. Момчето скочило, впрегнало отново своите волчета, изорало последната леха. А. Каралийчев, МО, 10. След малко недалече от тях спря кола, в която бяха впрегнати мършави слаби волчета. П. Спасов, ХлХ, 44.

Списък на думите по буква