ВОЛШЀБЕН

ВОЛШЀБЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Остар. Книж. Вълшебен. Насреща на гърците излезли множество лъвове и вълци; те сичките били хора, преобърнати чрез волшебната сила на Цирцея в отвратителни чудовища. Н. Михайловски и др., ОИ

(превод), 98. То премести няколко души от нашите по-главни деятели из кръчмите в полицията, из редакциите в пушкарията и из един град в други и сякаш чегато с волшебен жезал махна и унищожи освобождението на българския народ! Хр. Ботев, Зн, 1875, бр. 5, 154.

Списък на думите по буква