ВОЛШЀБНИК

ВОЛШЀБНИК, мн. -ци, м. Остар. Книж. Вълшебник. Секий месец редовно ту този, ту онзи от събратията му го клеветяха пред съдовището на инквизицията като съзаклетник, нечестив или като волшебник. Н. Михайловски, ПА (превод), 2.

Списък на думите по буква