ВОЛШЀБНИЦА

ВОЛШЀБНИЦА ж. Остар. Книж. Вълшебница. Волшебницата са обещала да приготви подмладителния сок. Н. Михайловски, ОИ (превод), 66. Когато конят на царя им стъпваше във водата [на реката], една страннообразна и дрипава жена, която приличаше на волшебница, впусна ся напреде му. Г. Кръстевич, ИБ, 400.

Списък на думите по буква