ВОЛЮМЀТЪР

ВОЛЮМЀТЪР, мн. -три, след числ. ‑търа, м. Спец. Уред за определяне, измерване обема на течности, газове и твърди тела; волумометър.

— Фр. volumètre.

Списък на думите по буква