ВОЛЮМИНОМЀТЪР

ВОЛЮМИНОМЀТЪР, мн. -три, след числ. -търа, м. Спец. Уред за определяне на обема и относителното тегло на тела, които не могат да се потопяват във вода.

— От фр. voluménomètre.

Списък на думите по буква