ВОНЀЕНЕ

ВОНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вонея.

Списък на думите по буква