ВОНЀЩЍЦА

ВОНЀЩЍЦА ж. 1. Черен бръмбар с удължено тяло, който живее в тъмни и влажни мазета и килери и отделя течност с неприятна миризма; къщна вонещица. Blaps mortisaga.

2. Черен бръмбар със заоблено тяло, който живее навсякъде по припечни тревисти места и планински пътеки; полска вонещица. Gnaptor spinimanus.

3. Само мн. Зоол. Разред сухоземни или водни насекоми, които отделят течност с неприятна миризма. Heteroptera. // Стесн. Отделно семейство от този разред, около осемдесет вида по-едри насекоми, които са предимно растителноядни. Pentatomidae.

4. Прен. Остар. Руг. Мръсна и мързелива жена; вонта. — Скоро да са махваш и да та не виждат очите ми, дърта вонещице, тази къща са начита бащина ми. Ил. Блъсков, ПБ I, 85. Ще люшна аз, ама не него, ами тебе ще люшна един, та ще видиш ти едно "давно", гиди вонещице недна! Т. Влайков, Съч. II, 138. От такъва работа на чист въздух Еленка беше много по-здрава от много други вонещици господарки, които по вес ден киснат в къщи, без да посегнат някаква работа. КН, 82.

Душа вонещиците да правя тамян. Диал. Ирон. Нищо не върша или върша безсмислени, невъзможни неща. — Що прави тая и тоя? — Нищо, така ся скита насам нататък. — А, а, а! Души вонещиците да прави темян. Ал. Дювернуа, СБЯ, 266.

Списък на думите по буква