ВООБРАЖЀНИЕ

ВООБРАЖЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Въображение. Като публицисти, ние ще да са запреме на минута на тая картина и ще да видиме до каква степен тя може да плаши не воображението на нашите мозъци, а здравия човешки смисъл. Хр. Ботев, Съч., 1929, 183. Най-сетне сънят затвори очите им и предаде Хубавенка на сладко воображение в сънища, проводени от боговете. И. Адженов, ВК (превод), 41.

— Рус. воображение.

Списък на думите по буква