ВООБРАЗЯ̀ВАМ

ВООБРАЗЯ̀ВАМ СИ, -аш си, несв.; вообразя̀ си, -ѝш си, мин. св. -ѝх си, св., прех. Остар. Книж. Въобразявам си. Следователно вообрази си, че аз са намервам в Стамбол под дебелата сянка на падишаха. Хр. Ботев, Буд., 1873, бр. 2, 8. Трудно може да си вообрази человек той радушен надзор, то внимание към старата жена. С. Радулов, ГМП (превод), 16. Вообразете си, мили мои дечица, тази прискърбна сцена. П. Кисимов, ОА I (превод), 123.

Списък на думите по буква