ВО̀ПЛЕН

ВО̀ПЛЕН, -а, -о, мн. -и. Поет. Прил. от вопъл. Но Бог от тях лице си ще отвърне, / глух на плачът и вопления стон! П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 135.

Списък на думите по буква