ВОПРО̀С

ВОПРО̀С м. Остар. Книж. Въпрос. В българската литература са срещат доста книги, които са занимават с вопроси и с ответи. Знан., 1875, бр. 11, 176. Само няколко младежи, с които аз са запознах в последньото време, заслужават някое внимание, но и тие са отбиват вече от правия път и понякогаж са занимават с такива вопроси, за които ни аз, ни вие няма да ги погладиме по главите. Л. Каравелов, Съч. VIII, 79. Когато европейските държави видяха нашата енергия и нашето постоянство в черковния вопрос, то захванаха да обръщат внимание и на нашата къща и да ни предсказват добро бъдеще. Пр, СбПер. п II, 178. Но сега, когато восточният вопрос влазя в нова фаза.., ние .. са решихме да следваме обнародванието на това съчинение в подлистника на вестника си. Хр. Ботев, Съч., 1929, 355.

Списък на думите по буква