ВО̀ПЪЛ

ВО̀ПЪЛ, мн. во̀пли, м. Книж. Жалостен вик, плач от силна болка, мъка, скръб, отчаяние; стон. Ала гласът му, слаб и немощен, се задави в гърлото му, и в широката стая прозвуча нещо като вопъл, глухо и грозно. Елин Пелин, Съч. I, 135. Когато върху голия гръб на болярина ярко се очерта широка тъмночервена линия и надлъж по краищата ѝ се надигнаха бели мехури, той се отпусна с глух вопъл и загуби свяст от непоносима болка. Д. Талев, С II, 79. От палатките долитаха сподавените вопли на болните. Д. Димов, ОД, 319. Мълчание! И нека само то / до гроба ме и с вази придружава. / Да няма стон и вопли зарад мен. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 116. // Разш. Силен вик, обикн. за израз на някакво чувство. Затекоха като отприщен поток из устата му люти укори, негодующи вопли. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 11. Изведнъж ослепителен лъч проряза етера. Хукнах като луд. От някъде, из пустотата се носеше отчаян вопъл: "Стойте! Стойте!..." К, 1963, кн. 3, 2. Там вопли се чуват: "Темида за тях, / Темида е нужна!" Хр. Смирненски, Съч. II, 62.

— От рус. вопль.

Списък на думите по буква