ВОСПИТА̀ВАМ

ВОСПИТА̀ВАМ, -аш, несв.; воспѝтам, ‑аш, св., прех. Остар. Книж. Възпитавам; воспитвам. Тие умове могат да разбудят заспалото,.., да посеят нов дух, да воспитат младото поколение под други условия. Л. Каравелов, Съч. VIII, 114. Родителите са длъжни да воспитават децата си в страх божий. Хр. Данов, ППК (превод), 77. воспитавам се, воспитам се страд. Мъжът може да приеме известно направление и по-късно; но жената тряба да са воспита така или другояче от малка, от дете. Л. Каравелов, Съч. IV, 153.

ВОСПИТА̀ВАМ СЕ несв.; воспѝтам се св., непрех. Остар. Книж. Възпитавам се; воспитвам се. Из тие няколко реда вие видите вече в каква сфера са е родила и воспитала Ралу. Л. Каравелов, Съч. VIII, 37. Г-н Нейчов са е учил и воспитавал по Европа. Хр. Ботев, Съч., 1929, 67.

Списък на думите по буква