ВОСПИТА̀ТЕЛНИЦА

ВОСПИТА̀ТЕЛНИЦА ж. Остар. Книж. Възпитателка; воспитателка. Ученичките решаваха предложените им задачи .., а после отговаряха на оние вопроси, които им са предлагаха от воспитателницата. Знан., 1875, бр. 19, 300.

Списък на думите по буква