ВОСПО̀ЛЗУВАМ

ВОСПО̀ЛЗУВАМ СЕ, -аш се, несв. и св., непрех. Остар. Книж. Възползвам се. После тойзи первий европейски писател за шелководството, восползува са с неговите наставления друг французин,.., който направи много изпити над шелковичните червеи. З. Княжески, ПРШ (превод), V.

Списък на думите по буква