ВОСПОМИНА̀НИЕ

ВОСПОМИНА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Възпоминание. Оттогава и досега нашата емиграция е прекарала цял един ред нещастия и несполуки, които са затемнили воспоминанията за тая светла минута. Хр. Ботев, Съч., 1929, 200. Когато се съживят в него печални и скръбни воспоминания, той захваща да воспява отечеството си в песните си. К. Величков, НС, 10. Нека с тия чувства [на признателност] смесим благочестиво и воспоминанието на ония синове, на ония доблестни чада на България, които .. не само не пощадиха нищо, но и .. жертвуваха едни домочадие, други поприще .. за една свята идея. Ч, 1871, бр. 11, 331.

Списък на думите по буква