ВОСПРЕПЯ̀ТСТВУВАМ

ВОСПРЕПЯ̀ТСТВУВАМ, -аш, несв. и св., прех. и непрех. Остар. Книж. Възпрепятствам. Белинчене, ако и да пожелаха втори път да отворят училището си, но проповедниците на словото божие и представителите на образованите две държави и в тоя случай им воспрепятствуваха. Хр. Ботев, Зн, 1875, бр. 8, 31.

Списък на думите по буква