ВОСПРИЀМАНЕ

ВОСПРИЀМАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от восприемам и от восприемам се; възприемане.

— Друга форма: восприѝмане.

Списък на думите по буква