ВОСПРИЯ̀ТИЕ

ВОСПРИЯ̀ТИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Възприятие.

Списък на думите по буква