ВОСТА̀НИЕ

ВОСТА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Въстание. Востанието в Ерцеговина е начало на края на турския деспотизъм в Европа! Хр. Ботев, Съч., 1929, 210.

Списък на думите по буква