ВОСТЕГА̀РКА

ВОСТЕГА̀РКА ж. Диал. Въстегарка. Мъжете носят бели клашнени дрехи с черни гайтане, ако нямат дълги пушки, то имат "помагалки" и "востегарки". Е. Каранов, ПСп, 1876, кн. 11-12, 128.

Списък на думите по буква