ВОСТО̀К

ВОСТО̀К, мн. няма, м. Остар. Книж. Изток. Вашата прехрана е обезпечена и вашето име ще да са почита и уважава от восток до запад. Хр. Ботев, Съч., 1929, 109. Оная заран .. Шишмановците стояле на крепостта и гледале към восток. Л. Каравелов, Съч. V, 146. Планините и бърдата, които са намират на восток от това място, са покрити с букови гори. П. Хитов, МП, 14. В Турция, както и в сичкия Восток, законите, които са полагат от царието, составляват четвъртото основание на политичното право. БКн, 1859, апр., кн. 2, ч. I, 218.

— Друга форма: въсто̀к.

Списък на думите по буква