ВО̀СЧА

ВО̀СЧА, -иш, мин. св. -их, несв., прех. Остар. и диал. Мажа с восък; вощя.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речинк..., 1951.

Списък на думите по буква