ВОСЪКОПОДО̀БЕН

ВОСЪКОПОДО̀БЕН, -бна, -бно, мн. ‑бни, прил. Книж. Който е подобен на восък, който има качества, свойства на восък. При обикновена температура мазнините биват течни,.., лоеподобни и восъкоподобни. Д. Димитров, ОХТ, ч. 2, 131. Някои от хиподермалните клетки [на пчелите] се приспособили към отделянето на восъкоподобни вещества, които постепенно били използвани вместо други материали за изграждането на пчелните килийки. Б. Бижев, СП, 20.

Списък на думите по буква