ВОСЪЧНО

ВОСЪЧНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: восъчен, напр.: восъчноблед, восъчнобял, восъчножълт, восъчноматричен и др.

Списък на думите по буква