ВОСЪЧНОБЛЀД

ВОСЪЧНОБЛЀД, -а, -о, мн. -и, прил. Който има бледожълт цвят като восък; восъчнобледен. Между подчертано тъмната ивица на извитите вежди и хлътналите восъчнобледи страни блещукат като два гаснещи въглена очите ѝ. М. Кремен, РЯ, 254. Дишането на Латифе стана тихо, лицето доби восъчноблед оттенък. П. Константинов, ПИГ, 184.

Списък на думите по буква