ВОЦАРЀНИЕ

ВОЦАРЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Възцаряване. Глава II. Воцарение Аркадия на восток и Онория на запад [заглавие]. Г. Кръстевич, ИБ, 102.

Списък на думите по буква