ВОЦАРЯ̀ВАМ

ВОЦАРЯ̀ВАМ, -аш, несв.; воцаря̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. Книж. Възцарявам. Той беше брат на сул. Махмуда I и живееше затворен в сарая. Когато го изведоха да го воцарят, беше на 58 год., стори му са, че са пробужда от сън. П. Р. Славейков, СТИ, 49. воцарявам се, воцаря се страд.

ВОЦАРЯ̀ВАМ СЕ несв.; воцаря̀ се св., непрех. Остар. Книж. Възцарявам се. Той уби Селим, като дойде на 16 години возраста, начна да търси способ да убие баща си и да се воцари он на негово място. Хр. Павлович, Ц, 71. Като изпъдили французите, на испанский престол ся воцарил Фердинанд VII. Ив. Богоров, ВГД (превод), 210. А след Давида воцарил се е Самуил, който е приел царския престол или по завещание от Давида, или пък чрез злодейство, жертва на което е станал по-старият му брат Аарон. ПСп, 1876, кн. 11-12, 124. Нощната тишина пак ся воцари. Само глухите охкания на окаяните стражари, които умираха на коловете, прекъсваха я понякогаж. В. Друмев, НФ, 76.

Списък на думите по буква