ВОШЀРИЯ

ВОШЀРИЯ ж. Тъмнозелено разклонено влакнесто водорасло, което живее в бавнотечащи води. Voucheria. Размножаване чрез спори е широко разпространено при растенията.. При някои водорасли — вошерия, улотрико кафяви водорасли, спорите са снабдени с реснички и се движат във водата. ОБиол. Х кл, 62.

— От швейц. собств.

Списък на думите по буква