ВО̀ЩЕНКА

ВО̀ЩЕНКА ж. Диал. Вощеница.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква