ВПА̀ДАНЕ

ВПА̀ДАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от впадам и от впадам се.

Списък на думите по буква