ВПА̀ДВАНЕ

ВПА̀ДВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от впадвам.

Списък на думите по буква