ВПАДЀНИЕ

ВПАДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Падина. "Пространството на това българско наречие ся описва с черта, идуяща от Георгиевското гърло или от южния ръкав на Дунава, върху течението Дунавско, на запад до самаго града Тулча,.., повраща ся во впадението на Прута или до града Рени в Турско." Г. Кръстевич, ИБ, VI-VII.

Списък на думите по буква