ВПАНИКЬО̀СВАМ

ВПАНИКЬО̀СВАМ, -аш, несв.; впаникьо̀сам, -аш, св., прех. Разг. Впаничавам. Гърмежът впаникьоса насъбрания тук преди малко народ и той се разпръсна мигновено. впаникьосвам се, впаникьосам се страд.

ВПАНИКЬО̀СВАМ СЕ несв.; впаникьо̀сам се св., непрех. Разг. Впаничавам се. Не трябва да се впаникьосваме, а да запазим самообладание в решителния момент.

Списък на думите по буква