ВПАНИКЬО̀СВАНЕ

ВПАНИКЬО̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от впаникьосвам и от впаникьосвам се; впаничаване.

Списък на думите по буква