ВПАНИЧА̀ВАНЕ

ВПАНИЧА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впаничавам и от впаничавам се; впаникьосване.

Списък на думите по буква