ВПАПЛЪЧО̀САМ

ВПАПЛЪЧО̀САМ СЕ. Вж. впаплъчосвам се.

Списък на думите по буква