ВПЕПЕЛЯ̀ВАНЕ

ВПЕПЕЛЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от впепелявам и от впепелявам се.

Списък на думите по буква