ВПЀРВАНЕ

ВПЀРВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впервам и от впервам се.

Списък на думите по буква