ВПЀРЯМ

ВПЀРЯМ, -яш, несв. (рядко); впѐря, ‑иш, мин. св. -их, св., прех. Впервам. Закиска ли кукумямвка върху запустяла стряха, или камбана гръмне зад гърба му, Мойше тръпне, като застреляна птичка, и плахо-плахо вперя очи към посоката на страшните звукове, а сърцето му трепти, трепти, ще се пръсне... Ал. Константинов, Съч. I, 225-226. Дафина изведнъж хваща ръцете му и вперя поглед в него. Ив. Кирилов, Ж, 10. Той дълго поглед вперя / нататък, вън града. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 188.

ВПЀРЯМ СЕ несв.(рядко); впѐря се св. непрех. Впервам се.

Списък на думите по буква