ВПЀРЯНЕ

ВПЀРЯНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от вперям и от вперям се; вперване.

Списък на думите по буква