ВПЕЧА̀ТВАМ

ВПЕЧА̀ТВАМ, -аш, несв.; впеча̀там ‑аш, св., прех. Рядко. 1. Оставям отпечатък, следа от нещо върху или в друго нещо. А там встрани впечатана е шепа — / един от жажда блудкав сняг е пил. Бл. Димитрова, Л, 249. Опитал ся да начертае букви на стомана, насетне ги впечатал на по-мегко вещество, и в драскулките им излял руда, что са състояла от свинец, мед и олово. П. Р. Славейков, СК, 56.

2. Прен. Задържам, запазвам дълбоко в съзнанието си нещо (представа, мисъл, чувство и под.) за дълго време, като траен спомен. Баща ми твърде не обичаше да говори за нея и особено пред мащехата ми. Тя от своя страна [майка ми] тоже нищо не говореше за нея пред нас,.. При всичко това аз, като порастох, можах да подслушам от тях някои разговори за майка си и да ги впечатам в ума си. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 19.

ВПЕЧА̀ТВАМ СЕ несв.; впеча̀там се св., непрех. Рядко. С предл. в. Обикн. за представа, мисъл, чувство и под. — задържам се, оставам в съзнанието за дълго време, оставам трайно някъде. Споменът за това събитие се впечата в мене.

Списък на думите по буква