ВПЕЧА̀ТВАНЕ

ВПЕЧА̀ТВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от впечатвам и от впечатвам се. Произвожда [погледът] впечатване приятно или неприятно, оживява, или провожда в униние и ослабява. В. Чолаков, БКн, 1859, февр., кн. 1, ч. I, 82.

Списък на думите по буква