ВПЕЧАТЛЀНИЕ

ВПЕЧАТЛЀНИЕ, мн. -ия, ср. 1. Следа, оставена в съзнанието на човека от нещо възприето или преживяно. През февруари една разходка по ломското шосе ми остави дълбоко и неизгладимо впечатление в душата. Ив. Вазов, Съч. VIII, 161. Не мога да забравя тежкото впечатление, което ми направи един свещеник, който беше затворен тука с нас. К. Величков, ПССъч. I, 24. Тия полета като че са създадени за Нона и Нона за тях. В мене е още живо първото впечатление, първата среща с нея. Й. Йовков, ЧКГ, 254. "Светкавицата" летеше безшумно в пространството с шеметна бързина. Като се гледаше от нея, впечатлението беше такова, като че тя стои на едно място, а срещу нея летят с невъобразима бързина огромните светещи тела на звездите. Елин Пелин, ЯБЛ, 51. Лични впечатления. Бегло впечатление.

2. Влияние, въздействие на нещо обикн. върху чувствата, настроението на някого; ефект. Като оглеждаше редиците, Кондарев се мъчеше да схване впечатлението на реферата. Масата беше разнообразна и той четеше по лицата най-различни настроения. Ем. Станев, ИК I и II, 63. Раковски добре забелязваше впечатлението, което предизвикваше неговата поява; прочее той това и целеше, това и търсеше да открие. Ст. Дичев, ЗС I, 227. Стефчов излезе с горделива усмивка на устата, доволен, че развали впечатлението от Огняновата игра. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 107. Тази реч се състоеше от хиляда думи и тъй като една пета от нея се заемаше от думата отечество, тя правеше много силно патриотично впечатление. Г. Караславов, Избр. съч. II, 32. Той [Хрельо] само измери не твърде почтено офицера от глава до пети. Офицерът забеляза това и се навъси:.. Тати се опита да заглади впечатлението от лошия поглед на Хреля и отговори пресилено на въпроса... Ст. Чилингиров, ХНН, 64. Дълбоко впечатление. Неизгладимо впечатление. Отлично впечатление. Силно впечатление.

3. Обикн. мн. Мнение, мисли, свързани с някаква преценка, възникнали в резултат на запознаване с нещо или установен контакт с някого. Когато напуснаха конференцията, двамата братя Василеви изпратиха шофьора и тръгнаха да се разхождат, за да разменят впечатленията си. П. Спасов, ХлХ, 173. Прочетох тия разкази още преди да бъдат събрани наедно, и сега, когато те стават достъпни за всекиго, искам да споделя с читателите впечатленията си от тях. Д. Калфов, ПЮН, 3. Отдавна не бях ви писал, господине редакторе, но сега бързам да споделя впечатленията си, произведени от няколко думи, които прочетох в един български вестник. Ал. Константинов, Съч. I, 60. Войниците предават впечатленията си от атаката с възпалени очи и ръце, които още треперят от вълнение. Л. Стоянов, Х, 17. Книга за впечатления.

Оставам / остана с впечатление<то>. Със следв. изр. със съюз че. Схващам, разбирам, подразбирам, помислям, струва ми се. Останах с впечатлението, че ще се съгласи да дойде.Бъди любезен, за да не остане с впечатление, че не е желан в компанията ни.Оставам с впечатлението, че не си се обадил. Правя (направям / направя) впечатление. Разг. С външния си вид или способностите си привличам вниманието върху себе си. Въпреки напредналата възраст тя все още правеше впечатление. △ Той е човек, който прави впечатление. △ Още при постъпването си на работа синът ѝ направи впечатление.

Списък на думите по буква